Javni natječaj

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Pomoćnica u kući – na projektu Europskog socijalnog fonda „Nova 50+ – Program zapošljavanja žena“

– 1 izvršiteljica

Opis poslova: pružanje podrške i pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama. Pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima starijih i nemoćnih osoba, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške starijim i nemoćnim osobama kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. 

Uvjeti radnog mjesta:

– puno radno vrijeme

– naknada za prijevoz

– NKV i srednja stručna sprema

– terenski rad na području Dugog Sela

– radni odnos zasniva se na 6 mjeseci (uz probni rok u trajanju od mjesec dana)

Prednost pri zapošljavanju sukladno natječaju imati će žene starije od 50 godina, žene pripadnice ranjivih skupina (dugotrajno nezaposlene žene).

Napomena: Odabrana kandidatkinja obavezna je pohađati i završiti program osposobljavanja.

Potrebni prilozi uz prijavu:

  • obrazac prijave,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
  • preslika osobne iskaznice,
  • preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o završenoj školi ili stručnoj spremi (odnosi se na osobe sa završenom srednjom stručnom spremom – preslika završne svjedodžbe),
  • vlastoručno potpisana izjava o pristanku na osposobljavanje

Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan datuma za dostavu prijava neće se uzimati u razmatranje.

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u Područnom uredu HZZ-a Dugo Selo ili u Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo, ulica II. gardijske brigade „Gromovi“ 3, 10370 Dugo Selo.

Prijave se podnose osobno, sa naznakom: „Za natječaj Pomoćnica u kući projekta „Nova 50+ – Program zapošljavanja žena“- ne otvaraj“ zaključno s danom 12. listopada 2020. godine od 16 h.

O rezultatima javnog natječaja sve kandidatkinje će biti pismeno obaviještene.

Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.