Klub Šapica prijateljstva

Aktivnosti Kluba su razvijanje humanih odnosa prema životinjama, odgovornosti prema prirodi, educiranje o osobinama i potrebama životinja, privremeno i trajno zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih kućnih ljubimaca.

Važan aspekt edukacije odnosi se na zdravstvenu zaštitu i prevenciju iz razloga što neadekvatno zbrinute i napuštene životinje predstavljaju zdravstvenu opasnost za sve žitelje, a posebno za djecu.