Priprema i odgovor na krize

Interventni timoviHrvatski Crveni križ je kroz sva svoja gradska i općinska društva, pa tako i kroz naše društvo posebnu pažnju posvetio pripremama za djelovanje u katastrofama. Ove aktivnosti provode se i na međunarodnom nivou, pošto je u Strategiji razvoja međunarodnog Crvenog križa – priprema za spašavanje života, sudjelovanje i pridonošenju oporavku nakon katastrofa.

„Interventni timovi i djelovanje u katastrofama“. U sklopu tog projekta unutar našeg društva određene su i zadužene osobe po vrstama timova, te su se educirali novi članovi, kao i doeducirani dosadašnji.

  • predstavnici Crvenog križa Dugo Selo, sukladno zakonu, članovi su Stožera civilne
    zaštite.
  • zahvaljujući ciljanoj donaciji DCK Zagrebačke županije svake godine kupuje se potrebna količina osobne opreme članovima interventnih timova, djelatnicima i volonterima – uniforme, službena odjeća, jakne, kape i ostalo.

Prema postignutom dogovorom sa DCK Zagrebačke županije, GDCK Dugo Selo je odgovorno za smještaj i brigu o opremi interventnih timova DCK Zagrebačke županije, za što prima dodatnu dotaciju.