OTVOREN NATJEČAJ ZA PROGRAM NOVA 50+ – program zapošljavanja žena II

POMOĆNIK/ICA U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: DUGO SELO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 11.8.2022.

Natječaj vrijedi do: 22.8.2022.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0196.  od 28.07.2022.god, u sklopu Poziva “Zaželi- program zapošljavanja žena – faza III” Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo raspisuje:

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Pomoćnica u kući – na projektu Europskog socijalnog fonda “NOVA 50+ – Program zapošljavanja žena II” – 10 izvršiteljica

Opis poslova: Pružanje podrške i pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama. Pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima starijih i nemoćnih osoba, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl), pružanje podrške starijim i nemoćnim osobama kroz razgovore i druženja, te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Uvjeti radnog mjesta: puno radno vrijeme, naknada za prijevoz, NKV i srednja stručna sprema, terenski rad na području Dugog Sela i općine Brckovljani, radni odnos zasniva se na 6 mjeseci, uz probni rad od 1 mjeseca.

Prednost pri zapošljavanju sukladno natječaju imat će žene starije od 50 godina, žene pripadnice ranjivih skupina (dugotrajno nezaposlene žene).

Potrebni prilozi uz prijavu:

1. Zamolbu uz životopis (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela, e-mail ukoliko kandidat posjeduje)

2. dokaz o završenoj školi ili stručnoj spremi

3. preslika osobne iskaznice

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5. potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanje potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)

6. dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (po potrebi)

7. Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– ženski spol
– hrvatsko državljanstvo
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
– prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada i to za:
Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja
Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju 
Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je korisnik usluga ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjivih skupina (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)


Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan datuma za dostavu prijava neće se uzimati u razmatranje. Prijave se podnose osobno, sa naznakom “Za natječaj Pomočnica u kući projekta “Nova 50+ – projekt zapošljavanja žena II. – ne otvaraj”, zaključno s danom 22.kolovoz 2022.g do 16h.

Natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici GDCK Dugo Selo. O rezultatima javnog natječaja sve kandidatkinje bit će obaviještene. Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.


Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGO SELO


Kontakt:

  • osobni dolazak: II. GARDIJSKE BRIGADE “GROMOVI” BR 3, DUGO SELO
  • najava na telefon: 01 2753130
  • pisana zamolba: ulica II gardijske brigade “Gromovi” 3, 10370 Dugo

*Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.