Planovi, programi i odluke

Plan i program rada GDCK Dugo Selo za 2020. godinu:

Plan i program rada GDCK Dugo Selo za 2021. godinu:

Plan i program rada GDCK Dugo Selo za 2022. godinu:

Plan i program rada GDCK Dugo Selo za 2023. godinu:

Pravilnik o provedbi postupaka javne i jednostavne nabave opće odredbe:

Plan nabave GDCK Dugo Selo 2024: