Zaštita i promicanje zdravlja

Kontrola zdravljaNa podizanju zdravstvene kulture pučanstva kontinuirano se radi i na način distribuiranja prospekata na ove teme, kao i postavljanjem plakata ili panoa po Domovima zdravlja, školama, te po mjestima veće fluktuacije ljudi.

Redovito se uključujemo u provedbu “Dana narcisa”, te prikupljenim sredstvima pomažemo borbi protiv raka dojke.

Kontinuirano organiziramo zdravstvena mjerenja i kontrole zdravlja, tečajeve i edukacije iz pružanja prve pomoći.