Novosti

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

ZAŽELI – prevencija institucionalizacije  –   PROJEKT „NOVA NADA“

Ovime pozivamo: STARIJE OSOBE (65+godina)  i  ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18+ godina)

da se prijave ukoliko su zainteresirane da se kao korisnici uključe u navedeni projekt.

Crveni križ Dugo Selo projekt će provoditi na području: DUGOG SELA, BRCKOVLJANA, SESVETSKOG  KRALJEVCA, K0BILJAKA

UVJETI uključivanja su idući:

 1. Starije osobe (65+ godina):
 2. Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina,
 3. Mjesečni prihodi za samačka kućanstva ne prelaze  –   980,27 €
 4. Mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva ne prelaze  – 1.633,76 €
 5. Mjesečni prihodi za višečlana kućanstva ne prelaze – 2.450,64 €
 6. Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.
 7. Odrasle osobe s invaliditetom (18+ godina):
 8. Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina,
 9. Imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta
 10. Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
 11. Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Usluge koje će se pružati kroz projekt: pomoć u obavljanju redovnih kućanskih poslova, nabava iz dućana i apoteke, pomoć u pripremanju obroka, pomoć u održavanju higijene korisnika i prostora, ostala specifična pomoć

 • Obrazloženje:

Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, od 07. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo odobren je projekt „NOVA NADA“ (SF.3.4.11.01.0280).

Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) u trajanju od 33 mjeseca, počevši sa veljačom 2024.g.

Kako se Prijaviti?

Svi zainteresirani  koji zadovoljavaju navedene uvjete morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

Za osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda Porezne uprave o dohotku
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem *

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem *

*Obrazac se nalazi na internetskim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo ( https://gdck-dugoselo.hr) uz objavu ovog „Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu“, odnosno može se osobno preuzeti na idućoj adresi: Ulica II. Gardijske brigade „Gromovi“ br. 3, Dugo Selo.

!!! Popunjavanjem obrasca svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027) te da se za druge potrebe neće koristiti.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo službeno će zatražiti Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Ovaj poziv otvoren je trajno do popunjenja kapaciteta krajnjih korisnika projekta. Sva potrebna dokumentacija i obrasci mogu se dostaviti uživo na adresu Ul. II. gardijske brigade “Gromovi” 3, 10370 Dugo Selo ili mailom na gdckds@hi.t-com.hr  

U slučaju potrebe dodatnih pojašnjenja nazovite na broj 01/2753-130

„Ova publikacija isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo“

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK/CA U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: DUGO SELO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 5.1.2024.

Natječaj vrijedi do: 16.1.2024.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije: POMOĆNIK/CA U KUĆI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2 od 23. studenog 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, od 07. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo odobren je projekt „NOVA NADA“ (SF.3.4.11.01.0280), raspisuje se:

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme.

1. Pomoćnik/ca u kući – na projektu Europskog socijalnog fonda “NOVA NADA” – 10 izvršitelja/ica

Opis poslova: Organiziranje prehrane u kućanstvima starijih i nemoćnih osoba, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje svakodnevnih potreba starijih i nemoćnih korisnika. Pomoć u dostavi namirnica i pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl), pružanje podrške starijim i nemoćnim osobama kroz razgovore i druženja, te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Uvjeti radnog mjesta: puno radno vrijeme, djelomična naknada za prijevoz, regres i božićnica, terenski rad na području Dugog Sela, općine Brckovljani, grada Zagreba – naselja Kobiljak i Sesvetski Kraljevec. Radni odnos zasniva se do 33 mjeseca, uz probni rad od 3 mjeseca.

Potrebni prilozi uz prijavu:

1. zamolba uz životopis (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela, e-mail ukoliko kandidat posjeduje)

2. preslika domovnice

2. dokaz o završenoj školi ili stručnoj spremi (ukoliko je primjenjivo)

3. preslika osobne iskaznice

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5. potvrda o nekažnjavanju (ne starija od tri mjeseca od dana objave natječaja)

6. izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (formular dostupan na adresi poslodavca)

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo

– punoljetnost

Na radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan datuma za dostavu prijava neće se uzimati u razmatranje. Prijave se podnose osobno, sa naznakom “Za natječaj Pomoćnik/ca u kući projekta “NOVA NADA – ne otvaraj”, zaključno s danom 16. siječnja 2024.g do 16h.

Natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici GDCK Dugo Selo. O rezultatima javnog natječaja svi kandidati bit će obaviješteni. Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Projekt je u skladu sa programom “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” kao plansko -programskom dokumentu čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj i smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.


Poslodavac

Poslodavac: Podaci o poslodavcu dostupni su u HZZ-u


HZZ Savjetodavac: DUBRAVKA VIDOVIĆ, , Telefon:01/2751 206, Soba:

*Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET JEDNOSTAVNE NABAVE: NABAVA VOZILA ZA KOMBINIRANI PRIJEVOZ TERETA I PUTNIKA

Broj JN-1-2023 CPV: 34115000

„Ova publikacija isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo“

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Sukladno članku 30. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Dugo i Odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo donesene na sjednici 05.12.2022.g., raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Osim općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.

2. ostali uvjeti:

 • vozačka dozvola B kategorije.

Za natječaj je potrebno priložiti:

 1. molbu
 2. životopis
 3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci),motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo,
 4. Viziju rada GDCK Dugo Selo za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu (dostupan na ­web-stranicama HCK-a na poveznici: Natječaj  https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735 )
 5. presliku potvrde o završenom stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma),
 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu,
 7. presliku domovnice,
 8. presliku vozačke dozvole.

Kod kandidata u reizboru, potrebno je dostaviti:

 1. izvješće o radu u proteklom mandatu na propisanom M-2 obrascu (dostupan na web-stranicama HCK-a na poveznici: Natječaj https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735 )
 2. pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu
 3. potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje ako takvu potvrdu ima.

Ravnatelj/ravnateljica obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Provedbu postupka javnog natječaja provodi Povjerenstvo za izbor ravnatelja/ice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo će obaviti razgovor s kandidatima. O vremenu obavljanja razgovora svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će obaviješteni putem e-maila u roku od 3 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 10 radnih dana od objave u “Narodnim novinama”.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo, Ulica 2. gardijske brigade „Gromovi“ br 3 (ili PP 6), Dugo Selo, uz naznaku „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje su podnijele prijavu na natječaj, a ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima te ih Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, o čemu će ih obavijestiti u pisanom obliku.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ovaj javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu – „Narodnim novinama“, na službenim web-stranicama GDCK Dugo Selo i na službenim web-stranicama Hrvatskog Crvenog križa.

                                                                                   Gradsko društvo Crvenog križa

                                                                                                  Dugo Selo

NOVA 50+ – Program zapošljavanja žena II

Crveni križ Dugo Selo potpisao ugovor za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“!

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu danas je održano svečano potpisivanje i uručenje ugovora za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“. U ime Crvenog križa Dugo Selo Ugovor je potpisao i preuzeo Predsjednik gosp. Josip Svibovec.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić uručili su 62 ugovora vrijedna više od 60 milijuna kuna.

Crveni križ ovaj novi projekt provodi pod nazivom “NOVA 50+ – program zapošljavanja žena II” u trajanju od 6 mjeseci, kroz koji je zaposleno 10 žena, koje pružaju pomoć u kući za više od 60 starijih i nemoćnih osoba sa područja grada Dugog Sela, te općine Brckovljani.

Vrijednost projekta iznosi 494.400,00 kn i u potpunosti je financiran preko ovog ugovora.

GDCK Dugo Selo veoma je zahvalan svim partnerima projekta i raduje se mogućnosti pomoći svim krajnjim korisnicima projekta, kao i mogućnosti otvaranja 10 novih radnih mjesta za ranjivu i teže zapošljivu skupinu žena.

*Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.