NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK/CA U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: DUGO SELO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 5.1.2024.

Natječaj vrijedi do: 16.1.2024.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije: POMOĆNIK/CA U KUĆI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2 od 23. studenog 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, od 07. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo odobren je projekt „NOVA NADA“ (SF.3.4.11.01.0280), raspisuje se:

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme.

1. Pomoćnik/ca u kući – na projektu Europskog socijalnog fonda “NOVA NADA” – 10 izvršitelja/ica

Opis poslova: Organiziranje prehrane u kućanstvima starijih i nemoćnih osoba, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje svakodnevnih potreba starijih i nemoćnih korisnika. Pomoć u dostavi namirnica i pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl), pružanje podrške starijim i nemoćnim osobama kroz razgovore i druženja, te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Uvjeti radnog mjesta: puno radno vrijeme, djelomična naknada za prijevoz, regres i božićnica, terenski rad na području Dugog Sela, općine Brckovljani, grada Zagreba – naselja Kobiljak i Sesvetski Kraljevec. Radni odnos zasniva se do 33 mjeseca, uz probni rad od 3 mjeseca.

Potrebni prilozi uz prijavu:

1. zamolba uz životopis (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela, e-mail ukoliko kandidat posjeduje)

2. preslika domovnice

2. dokaz o završenoj školi ili stručnoj spremi (ukoliko je primjenjivo)

3. preslika osobne iskaznice

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5. potvrda o nekažnjavanju (ne starija od tri mjeseca od dana objave natječaja)

6. izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (formular dostupan na adresi poslodavca)

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo

– punoljetnost

Na radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan datuma za dostavu prijava neće se uzimati u razmatranje. Prijave se podnose osobno, sa naznakom “Za natječaj Pomoćnik/ca u kući projekta “NOVA NADA – ne otvaraj”, zaključno s danom 16. siječnja 2024.g do 16h.

Natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici GDCK Dugo Selo. O rezultatima javnog natječaja svi kandidati bit će obaviješteni. Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Projekt je u skladu sa programom “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” kao plansko -programskom dokumentu čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj i smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.


Poslodavac

Poslodavac: Podaci o poslodavcu dostupni su u HZZ-u


HZZ Savjetodavac: DUBRAVKA VIDOVIĆ, , Telefon:01/2751 206, Soba:

*Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.