Odluka o kriterijima za distribuciju humanitarne pomoći