Volonteri

VolonteriPoseban naglasak stavlja se na rad volontera i aktivista. Prava i obveze volontera temelje se na Zakonu o volonterstvu (NN br. 58/07 i 22/13), Pravilniku o volontiranju (NN br. 9/18) i Etičkom kodeksu HCK.
Određen broj volontera redovno je aktivan pri Crvenom križu, a u izuzetnim situacijama, broj bude naglo povećan, nakon čega dio volontera ostaje aktivan u društvu.
Troškove edukacije volontera, službenih putovanja, boravka i dnevnica temeljem svog plana u najvećoj mjeri pokriva DCK Zagrebačke županije. Volonteri osposobljeni za realistični prikaz ozljeda sudjeluju u akcijama drugih udruga koristeći svoje znanje.

PRIJAVNICA ZA VOLONTIRANJE

Ukoliko želite volontirati u Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo, možete se prijaviti putem on-line obrasca: Ispunjavanje obrasca