Osposobljavanja i uvježbavanja vještina prve pomoći i upotrebe AVD-a za vatrogasce, sportske udruge i odgojne djelatnike

Provođenja tečaja prve pomoći od 10 školskih sati, te nakon toga provođenje ispita i izdavanje potvrde o uspješno položenom tečaju.

Uvježbavanje osoba koje su završile tečaj iz vještina prve pomoći, te periodična obnova stečenih znanja i vještina.