FEAD II

Fond europske pomoći za najpotrebitije zamjenjuje dosadašnji Program raspodjele hrane najsiromašnijima, uspostavljen još 1987. godine u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, a kroz koji su se distribuirali prehrambeni viškovi najsiromašnijima. S obzirom na rastuću stopu siromaštva u cijeloj Europskoj uniji, Fondu su dodijeljena veća financijska sredstva te je proširen na način da osim raspodjele hrane sada uključuje i raspodjelu osnovne materijalne pomoći te financiranje aktivnosti socijalne uključenosti.

Cilj Fonda je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Putem Fonda se pruža nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (kao što su odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor i slično) te aktivnosti socijalnog uključivanja usmjerene na najpotrebitije osobe.

U FEAD „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku II“ projekt uključeno je i Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo kao partner Hrvatskom Crvenom križu.

U sklopu projekta zaprimljeni su i podijeljeni paketi hrane i higijene, školskog pribora za socijalno ugrožene obitelji i pojedince.