Pristup informacijama

pristup_informacijama 2Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Službenikom za informiranje određuje se Gordana Kocaj.

Kontakt:

tel: 01/2753-130

E-mail: gdckds@hi.t-com.hr

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zakonska regulativa

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI

Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.: