NOVA 50+ – Program zapošljavanja žena II

Crveni križ Dugo Selo potpisao ugovor za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“!

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu danas je održano svečano potpisivanje i uručenje ugovora za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“. U ime Crvenog križa Dugo Selo Ugovor je potpisao i preuzeo Predsjednik gosp. Josip Svibovec.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić uručili su 62 ugovora vrijedna više od 60 milijuna kuna.

Crveni križ ovaj novi projekt provodi pod nazivom “NOVA 50+ – program zapošljavanja žena II” u trajanju od 6 mjeseci, kroz koji je zaposleno 10 žena, koje pružaju pomoć u kući za više od 60 starijih i nemoćnih osoba sa područja grada Dugog Sela, te općine Brckovljani.

Vrijednost projekta iznosi 494.400,00 kn i u potpunosti je financiran preko ovog ugovora.

GDCK Dugo Selo veoma je zahvalan svim partnerima projekta i raduje se mogućnosti pomoći svim krajnjim korisnicima projekta, kao i mogućnosti otvaranja 10 novih radnih mjesta za ranjivu i teže zapošljivu skupinu žena.

*Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.

OTVOREN NATJEČAJ ZA PROGRAM NOVA 50+ – program zapošljavanja žena II

POMOĆNIK/ICA U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: DUGO SELO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 11.8.2022.

Natječaj vrijedi do: 22.8.2022.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0196.  od 28.07.2022.god, u sklopu Poziva “Zaželi- program zapošljavanja žena – faza III” Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo raspisuje:

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Pomoćnica u kući – na projektu Europskog socijalnog fonda “NOVA 50+ – Program zapošljavanja žena II” – 10 izvršiteljica

Opis poslova: Pružanje podrške i pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama. Pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima starijih i nemoćnih osoba, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl), pružanje podrške starijim i nemoćnim osobama kroz razgovore i druženja, te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Uvjeti radnog mjesta: puno radno vrijeme, naknada za prijevoz, NKV i srednja stručna sprema, terenski rad na području Dugog Sela i općine Brckovljani, radni odnos zasniva se na 6 mjeseci, uz probni rad od 1 mjeseca.

Prednost pri zapošljavanju sukladno natječaju imat će žene starije od 50 godina, žene pripadnice ranjivih skupina (dugotrajno nezaposlene žene).

Potrebni prilozi uz prijavu:

1. Zamolbu uz životopis (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela, e-mail ukoliko kandidat posjeduje)

2. dokaz o završenoj školi ili stručnoj spremi

3. preslika osobne iskaznice

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5. potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanje potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)

6. dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (po potrebi)

7. Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– ženski spol
– hrvatsko državljanstvo
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
– prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada i to za:
Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja
Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju 
Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je korisnik usluga ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjivih skupina (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)


Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan datuma za dostavu prijava neće se uzimati u razmatranje. Prijave se podnose osobno, sa naznakom “Za natječaj Pomočnica u kući projekta “Nova 50+ – projekt zapošljavanja žena II. – ne otvaraj”, zaključno s danom 22.kolovoz 2022.g do 16h.

Natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici GDCK Dugo Selo. O rezultatima javnog natječaja sve kandidatkinje bit će obaviještene. Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.


Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGO SELO


Kontakt:

  • osobni dolazak: II. GARDIJSKE BRIGADE “GROMOVI” BR 3, DUGO SELO
  • najava na telefon: 01 2753130
  • pisana zamolba: ulica II gardijske brigade “Gromovi” 3, 10370 Dugo

*Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.

Održan 6. sastanak partnera u projektu ZAŽELI

Jučer je u Crvenom križu Dugo Selo održan šesti, predzadnji sastanak partnera u projektu “Nova 50+ – program zapošljavanja žena”. Na sastanku je voditeljica projekta Gordana Kocaj partnerima prezentirala dosadašnje aktivnosti na provedbi projekta i planove za budućnost aktivnosti. Predstavnici partnera koji su prisustvovali današnjem sastanku su: Ana Novosel (Hrvatski zavod za zapošljavanje Dugo Selo), Nada Petković (Centar za socijalnu skrb Dugo Selo), Jasminka Kokot Bambić (grad Dugo Selo), Mirjana Dokuš (općina Brckovljani), te Danijel Šošić (ispred općine Rugvica).Voditeljca projekta izvijestila je partnere u projektu o činjenici da se projekt bliži kraju. Kroz ovaj projekt bilo je uposleno 10 žena koje su pružale usluge pomoći u kući za preko 60 starijih i nemoćnih osoba sa područja grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica. Pomoćnice su završetkom ožujka prestale s radom, a sam projekt formalno završava sredinom lipnja. Nadamo da će se kroz novi projekt “Zaželi II”ova vrijedna aktivnost nastaviti. Projekt u potpunosti sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Donacija torbica prve pomoći školama i vrtićima

U sklopu projekta “Erasmus+ Sigurnije škole i vrtići”, uz pomoć Hrvatskog Crvenog križa, Crveni križ Dugo Selo donira torbice prve pomoći svim školama i vrtićima na svom području djelovanja. Nadamo se da će ove torbice biti od korisiti svim našim učiteljima i odgajateljima u njihovoj boljoj pripremljenosti na situacije pružanja prve pomoći. Hvala im na dosadašnjoj suradnji i pomoći koju pružaju Crvenom križu Dugo Selo.

Donacija 3.a razreda o.š. Josipa Zorića Socijalnoj samoposluzi Crvenog križa

Crvenom križu predana je donacija prikupljena od strane učenika 3.a razreda o.š. Josipa Zorića i njihove učiteljice Sonje Ivančević . Uz donaciju hrane i higijene, prikupljena je hrana i slatkiši za naše šapice. Osim donacije djeca su pripremila i lijepe čestitke koje ćemo prosijediti našim korisnicima, da im uljepša Uskrs. Zahvaljujemo roditeljima, djeci i učiteljici na ovoj lijepoj gesti i svima želimo sretan Uskrs.