JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

ZAŽELI – prevencija institucionalizacije  –   PROJEKT „NOVA NADA“

Ovime pozivamo: STARIJE OSOBE (65+godina)  i  ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18+ godina)

da se prijave ukoliko su zainteresirane da se kao korisnici uključe u navedeni projekt.

Crveni križ Dugo Selo projekt će provoditi na području: DUGOG SELA, BRCKOVLJANA, SESVETSKOG  KRALJEVCA, K0BILJAKA

UVJETI uključivanja su idući:

 1. Starije osobe (65+ godina):
 2. Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina,
 3. Mjesečni prihodi za samačka kućanstva ne prelaze  –   980,27 €
 4. Mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva ne prelaze  – 1.633,76 €
 5. Mjesečni prihodi za višečlana kućanstva ne prelaze – 2.450,64 €
 6. Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.
 7. Odrasle osobe s invaliditetom (18+ godina):
 8. Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina,
 9. Imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta
 10. Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
 11. Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Usluge koje će se pružati kroz projekt: pomoć u obavljanju redovnih kućanskih poslova, nabava iz dućana i apoteke, pomoć u pripremanju obroka, pomoć u održavanju higijene korisnika i prostora, ostala specifična pomoć

 • Obrazloženje:

Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, od 07. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo odobren je projekt „NOVA NADA“ (SF.3.4.11.01.0280).

Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) u trajanju od 33 mjeseca, počevši sa veljačom 2024.g.

Kako se Prijaviti?

Svi zainteresirani  koji zadovoljavaju navedene uvjete morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

Za osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda Porezne uprave o dohotku
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem *

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem *

*Obrazac se nalazi na internetskim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo ( https://gdck-dugoselo.hr) uz objavu ovog „Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu“, odnosno može se osobno preuzeti na idućoj adresi: Ulica II. Gardijske brigade „Gromovi“ br. 3, Dugo Selo.

!!! Popunjavanjem obrasca svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027) te da se za druge potrebe neće koristiti.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo službeno će zatražiti Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Ovaj poziv otvoren je trajno do popunjenja kapaciteta krajnjih korisnika projekta. Sva potrebna dokumentacija i obrasci mogu se dostaviti uživo na adresu Ul. II. gardijske brigade “Gromovi” 3, 10370 Dugo Selo ili mailom na gdckds@hi.t-com.hr  

U slučaju potrebe dodatnih pojašnjenja nazovite na broj 01/2753-130

„Ova publikacija isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo“

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK/CA U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: DUGO SELO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 5.1.2024.

Natječaj vrijedi do: 16.1.2024.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije: POMOĆNIK/CA U KUĆI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2 od 23. studenog 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, od 07. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo odobren je projekt „NOVA NADA“ (SF.3.4.11.01.0280), raspisuje se:

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme.

1. Pomoćnik/ca u kući – na projektu Europskog socijalnog fonda “NOVA NADA” – 10 izvršitelja/ica

Opis poslova: Organiziranje prehrane u kućanstvima starijih i nemoćnih osoba, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje svakodnevnih potreba starijih i nemoćnih korisnika. Pomoć u dostavi namirnica i pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl), pružanje podrške starijim i nemoćnim osobama kroz razgovore i druženja, te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Uvjeti radnog mjesta: puno radno vrijeme, djelomična naknada za prijevoz, regres i božićnica, terenski rad na području Dugog Sela, općine Brckovljani, grada Zagreba – naselja Kobiljak i Sesvetski Kraljevec. Radni odnos zasniva se do 33 mjeseca, uz probni rad od 3 mjeseca.

Potrebni prilozi uz prijavu:

1. zamolba uz životopis (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela, e-mail ukoliko kandidat posjeduje)

2. preslika domovnice

2. dokaz o završenoj školi ili stručnoj spremi (ukoliko je primjenjivo)

3. preslika osobne iskaznice

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5. potvrda o nekažnjavanju (ne starija od tri mjeseca od dana objave natječaja)

6. izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (formular dostupan na adresi poslodavca)

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo

– punoljetnost

Na radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan datuma za dostavu prijava neće se uzimati u razmatranje. Prijave se podnose osobno, sa naznakom “Za natječaj Pomoćnik/ca u kući projekta “NOVA NADA – ne otvaraj”, zaključno s danom 16. siječnja 2024.g do 16h.

Natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici GDCK Dugo Selo. O rezultatima javnog natječaja svi kandidati bit će obaviješteni. Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Projekt je u skladu sa programom “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” kao plansko -programskom dokumentu čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj i smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.


Poslodavac

Poslodavac: Podaci o poslodavcu dostupni su u HZZ-u


HZZ Savjetodavac: DUBRAVKA VIDOVIĆ, , Telefon:01/2751 206, Soba:

*Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.

NOVA 50+ – Program zapošljavanja žena II

Crveni križ Dugo Selo potpisao ugovor za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“!

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu danas je održano svečano potpisivanje i uručenje ugovora za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“. U ime Crvenog križa Dugo Selo Ugovor je potpisao i preuzeo Predsjednik gosp. Josip Svibovec.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić uručili su 62 ugovora vrijedna više od 60 milijuna kuna.

Crveni križ ovaj novi projekt provodi pod nazivom “NOVA 50+ – program zapošljavanja žena II” u trajanju od 6 mjeseci, kroz koji je zaposleno 10 žena, koje pružaju pomoć u kući za više od 60 starijih i nemoćnih osoba sa područja grada Dugog Sela, te općine Brckovljani.

Vrijednost projekta iznosi 494.400,00 kn i u potpunosti je financiran preko ovog ugovora.

GDCK Dugo Selo veoma je zahvalan svim partnerima projekta i raduje se mogućnosti pomoći svim krajnjim korisnicima projekta, kao i mogućnosti otvaranja 10 novih radnih mjesta za ranjivu i teže zapošljivu skupinu žena.

*Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.

OTVOREN NATJEČAJ ZA PROGRAM NOVA 50+ – program zapošljavanja žena II

POMOĆNIK/ICA U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: DUGO SELO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 11.8.2022.

Natječaj vrijedi do: 22.8.2022.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0196.  od 28.07.2022.god, u sklopu Poziva “Zaželi- program zapošljavanja žena – faza III” Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo raspisuje:

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Pomoćnica u kući – na projektu Europskog socijalnog fonda “NOVA 50+ – Program zapošljavanja žena II” – 10 izvršiteljica

Opis poslova: Pružanje podrške i pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama. Pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima starijih i nemoćnih osoba, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl), pružanje podrške starijim i nemoćnim osobama kroz razgovore i druženja, te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Uvjeti radnog mjesta: puno radno vrijeme, naknada za prijevoz, NKV i srednja stručna sprema, terenski rad na području Dugog Sela i općine Brckovljani, radni odnos zasniva se na 6 mjeseci, uz probni rad od 1 mjeseca.

Prednost pri zapošljavanju sukladno natječaju imat će žene starije od 50 godina, žene pripadnice ranjivih skupina (dugotrajno nezaposlene žene).

Potrebni prilozi uz prijavu:

1. Zamolbu uz životopis (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela, e-mail ukoliko kandidat posjeduje)

2. dokaz o završenoj školi ili stručnoj spremi

3. preslika osobne iskaznice

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5. potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanje potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)

6. dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (po potrebi)

7. Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– ženski spol
– hrvatsko državljanstvo
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
– prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada i to za:
Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja
Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju 
Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je korisnik usluga ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjivih skupina (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)


Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan datuma za dostavu prijava neće se uzimati u razmatranje. Prijave se podnose osobno, sa naznakom “Za natječaj Pomočnica u kući projekta “Nova 50+ – projekt zapošljavanja žena II. – ne otvaraj”, zaključno s danom 22.kolovoz 2022.g do 16h.

Natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici GDCK Dugo Selo. O rezultatima javnog natječaja sve kandidatkinje bit će obaviještene. Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.


Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGO SELO


Kontakt:

 • osobni dolazak: II. GARDIJSKE BRIGADE “GROMOVI” BR 3, DUGO SELO
 • najava na telefon: 01 2753130
 • pisana zamolba: ulica II gardijske brigade “Gromovi” 3, 10370 Dugo

*Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.

Održan 6. sastanak partnera u projektu ZAŽELI

Jučer je u Crvenom križu Dugo Selo održan šesti, predzadnji sastanak partnera u projektu “Nova 50+ – program zapošljavanja žena”. Na sastanku je voditeljica projekta Gordana Kocaj partnerima prezentirala dosadašnje aktivnosti na provedbi projekta i planove za budućnost aktivnosti. Predstavnici partnera koji su prisustvovali današnjem sastanku su: Ana Novosel (Hrvatski zavod za zapošljavanje Dugo Selo), Nada Petković (Centar za socijalnu skrb Dugo Selo), Jasminka Kokot Bambić (grad Dugo Selo), Mirjana Dokuš (općina Brckovljani), te Danijel Šošić (ispred općine Rugvica).Voditeljca projekta izvijestila je partnere u projektu o činjenici da se projekt bliži kraju. Kroz ovaj projekt bilo je uposleno 10 žena koje su pružale usluge pomoći u kući za preko 60 starijih i nemoćnih osoba sa područja grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica. Pomoćnice su završetkom ožujka prestale s radom, a sam projekt formalno završava sredinom lipnja. Nadamo da će se kroz novi projekt “Zaželi II”ova vrijedna aktivnost nastaviti. Projekt u potpunosti sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Donacija torbica prve pomoći školama i vrtićima

U sklopu projekta “Erasmus+ Sigurnije škole i vrtići”, uz pomoć Hrvatskog Crvenog križa, Crveni križ Dugo Selo donira torbice prve pomoći svim školama i vrtićima na svom području djelovanja. Nadamo se da će ove torbice biti od korisiti svim našim učiteljima i odgajateljima u njihovoj boljoj pripremljenosti na situacije pružanja prve pomoći. Hvala im na dosadašnjoj suradnji i pomoći koju pružaju Crvenom križu Dugo Selo.