JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

ZAŽELI – prevencija institucionalizacije  –   PROJEKT „NOVA NADA“

Ovime pozivamo: STARIJE OSOBE (65+godina)  i  ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18+ godina)

da se prijave ukoliko su zainteresirane da se kao korisnici uključe u navedeni projekt.

Crveni križ Dugo Selo projekt će provoditi na području: DUGOG SELA, BRCKOVLJANA, SESVETSKOG  KRALJEVCA, K0BILJAKA

UVJETI uključivanja su idući:

 1. Starije osobe (65+ godina):
 2. Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina,
 3. Mjesečni prihodi za samačka kućanstva ne prelaze  –   980,27 €
 4. Mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva ne prelaze  – 1.633,76 €
 5. Mjesečni prihodi za višečlana kućanstva ne prelaze – 2.450,64 €
 6. Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.
 7. Odrasle osobe s invaliditetom (18+ godina):
 8. Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina,
 9. Imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta
 10. Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
 11. Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Usluge koje će se pružati kroz projekt: pomoć u obavljanju redovnih kućanskih poslova, nabava iz dućana i apoteke, pomoć u pripremanju obroka, pomoć u održavanju higijene korisnika i prostora, ostala specifična pomoć

 • Obrazloženje:

Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, od 07. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo odobren je projekt „NOVA NADA“ (SF.3.4.11.01.0280).

Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) u trajanju od 33 mjeseca, počevši sa veljačom 2024.g.

Kako se Prijaviti?

Svi zainteresirani  koji zadovoljavaju navedene uvjete morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

Za osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda Porezne uprave o dohotku
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem *

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem *

*Obrazac se nalazi na internetskim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo ( https://gdck-dugoselo.hr) uz objavu ovog „Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu“, odnosno može se osobno preuzeti na idućoj adresi: Ulica II. Gardijske brigade „Gromovi“ br. 3, Dugo Selo.

!!! Popunjavanjem obrasca svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027) te da se za druge potrebe neće koristiti.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo službeno će zatražiti Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Ovaj poziv otvoren je trajno do popunjenja kapaciteta krajnjih korisnika projekta. Sva potrebna dokumentacija i obrasci mogu se dostaviti uživo na adresu Ul. II. gardijske brigade “Gromovi” 3, 10370 Dugo Selo ili mailom na gdckds@hi.t-com.hr  

U slučaju potrebe dodatnih pojašnjenja nazovite na broj 01/2753-130

„Ova publikacija isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo“