Služba traženja

Sluzba trazenja 2Služba traženja Crvenog križa Dugo Selo je sastavni dio jedinstvene Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa, koja ujedno vrši funkciju Nacionalnog ureda za obavješćivanje o žrtvama rata i prirodnih katastrofa.
Rad Službe traženja temelji se na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. – 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/2010), te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN br. 52/07).

Zadaća Službe traženja je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji.