Zaštita osobnih podataka

GDPR 2Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Ostvarivanje prava

Kako bismo vam omogućili lakše ostvarivanje vaših prava na našim internetskim stranicama, objavili smo obrasce zahtjeva koje možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Zahtjev za ispravak osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade.

Zahtjev koji podnosite Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

Kako stupiti u kontakt s nama?

Svoj zahtjev možete uputiti Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo na adresu:

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGO SELO
Ulica 2. gardijske brigade “Gromovi” br. 3
10370 Dugo Selo, Republika Hrvatska

ili na e-mail adresu: gdckds@hi.t-com.hr

Ostvarivanje navedenih prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.

Na navedene adrese slobodno nam se obratite i kada imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka u Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo.

Ukoliko imate prigovor na obradu osobnih podataka, možete ga uputiti na e-mail adresu gdckds@hi.t-com.hr