Ljetovanje socijalno ugrožene djece

Već se više od jedanaest godina mladeži nudi vrlo povoljno ljetovanje u Kampu Crvenog križa u Selcu. U 2019. godini 94 djeteta je ljetovalo je u ovom kampu uz pratnju 9 voditelja.