GDCK Dugo Selo

cropped-gdck-dugo-selo-logo.pngGradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo (GDCK Dugo Selo) neprofitna je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi.

Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo su:
1. ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama,
2. doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana,
3. poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

GDCK Dugo Selo obavlja javne ovlasti i djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice i Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu osiguranim sredstvima. Obavlja i druge programe koji su posebno ugovoreni i za koje su osigurana dodatna sredstva, a koji nisu u suprotnosti s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta.

GDCK Dugo Selo surađuje s tijelima vlasti grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, obrane, civilne zaštite i dr. u svojstvu povlaštenog partnera na temelju odredbi Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te preuzetih međunarodnih ugovora i zaključaka konferencije Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

GDCK Dugo Selo surađuje s drugim udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe.